Monika Andersson, kommunikations- och CSR-ansvarig på Zinkgruvan Mining. Foto: Zinkgruvan Mining AB

Zinkgruvans program stöttar lokal näringslivsutveckling

Den fjärde omgången av entreprenörsprogrammet Zinkgruvan Mining re:think har just avslutats. I samband med ett sammanfattande seminarium delades finansiering ut till tre företagare som stöd i verksamheten.

Företagare i och runt Askersund har deltagit i entreprenörsprogrammet Re:think för att få hjälp att utvecklas och förverkliga sina idéer.

– I och med pandemin har fokus varit på redan existerande företagare de senaste två åren. De som behövde ställa om och växla upp för att överleva, berättar Monika Andersson, kommunikations- och CSR-ansvarig på Zinkgruvan Mining.

Företagarna har exempelvis fått hjälp med hur man pitchar en idé och hur man knyter den till de globala hållbarhetsmålen. Finansieringen om totalt tvåhundratusen kronor, som man kunnat ansöka om, har haft tydliga kriterier.

– Det måste finnas ett hållbarhetstänk, en möjlighet att växla upp och att man identifierat sina flaskhalsar.

Att Zinkgruvan Mining engagerat sig i utvecklingen av lokalsamhällets näringsliv, förklarar Monika med gruvbolagets ansvar som stor arbetsgivare.

– Gruvdrift är trots allt en ändlig verksamhet. Vi vill att det ska finnas en myriad av starka företag den dag då vi inte längre är här.

Responsen från deltagarna har varit mycket god, och tanken är att programmet ska fortsätta med anpassningar till de behov som uppstår.

– Jag är otroligt imponerad av alla företagare som varit med. Att de tagit sig tid trots att de har fullt upp i vardagen, avrundar Monika Andersson.

Relaterade artiklar:

En nystart och investering i en ny ugn (2022-10-10)