Noraföretag har lösning för att få el ut ur spillvärme

Noraföretaget Zigrid har hittat på en lösning för att utvinna energi ur processindustrins spillvärme. Nu är de med i en stor innovationstävling och den första…