Resa hållbart in i framtiden

Bilar och arbetsmaskiner behövs även i fortsättningen på landsbygden. Oljepriset har stigit och en omställning måste ske, både av klimathänsyn och på grund av luftföroreningar,…