Samarbete på skadad mosse

Som en del i ett större naturvårdsprojekt åker högstadieelever i Laxå till Vargaviddernas naturreservat. Tillsammans med sin lärare och Naturskyddsföreningen lär de sig mer om…