Indragna busslinjer medför vikariebrist

Efter att flera busslinjer dragits in i början av året har det blivit svårare att hitta vikarier till förskolorna i Östernärke. – Även bränslepriserna påverkar.…