Vi var 34 grabbar i klassen

Härom sistens var det begravning av min gamle lärare i folkskolan, Ingvar ”Dadda” Davidsson. 97 år och på sin tid