Jubileumsboken är nominerad

Fellingsbro hembygds- och fornminnesförenings 100-åriga historia i bokform är nominerad till Årets hembygdsbok.