Sjukhuset får mer reservkraft

Om det skulle bli strömlöst under en längre tid kan verksamheten ändå fortsätta vid Lindesbergs lasarett, inte bara det mest akuta utan all sjukvård. Detta…