Naturvårdsverket står fast vid rivningsbeslut

Naturvårdsverket har fått möjlighet att uttala sig gällande de klaganden som kommit in i målet som gäller en eventuell utrivning av Järle kvarndamm. Myndigheten står…