Scenkonst på turné i länets bygdegårdar

Kulturen har kommit för att stanna i länets bygdegårdar. Genom Region Örebro läns satsning Scenkonst utanför tätort har man kunnat anordna professionell teater i de…