Strategi för Hjälmarens lövskogar

Markägare, myndigheter och kommuner kring sjön Hjälmaren har enats om en strategi för att värna lövskogarna runt sjön för framtiden.