Klyftan mellan stad och landsbygd

I stan finns det papperskorgar överallt. Det blev jag varse under det år jag bodde i centrala Örebro. Det började

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil