Allvarligt hot mot kvinnodemonstration i Örebro

Ett allvarligt hot via sociala medier hade utdelats inför fredagens demonstration vid Nikolaikyrkan på temat mäns våld mot kvinnor. En person hade hotat med att…