Samtal om framtid bland grönska och konst

Byalaget. Ideella krafter som kämpar för bygdens bästa. Ibland i hård motvind mot avflyttning och nedmontering av bygden. I Ställdalen får byalaget olika generationer att…