Vill inte ta över marknaden

Att Lekebergs kommun ska ta över Sannamarken är inte troligt menar kommunstyrelsens ordförande Johan Niklasson (C).

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil