Prästen som ska få oss att ”preppa rätt!

I snart tio år har Jonas Ahlforn von Beetzen varit intresserad av hur vi bäst förbereder oss in för kriser som kan komma. Nu är…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil