Läkemedel lämnades obevakade i entré

Medicin lämnades obevakad i Koppargårdens entré. Det är de senaste händelserna i en rad av poststörningar i Kopparberg.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil