”Östernärke är ett förbisett område”

För tre veckor sedan berättade Länsposten om Linda Eriksson och Leif Selander i Kilsmo som slåss för samhällsservice i Kilsmo. Örebropartiet gör just nu en…