De bär odlingstraditionen vidare

Det har varit ett minst sagt händelserikt halvår för Tommy Morell och Ida Wievegg. I mars köpte de en gård med tillhörande bärodling i Storå…