För hållbar landsbygd i kristider

Dagordningen för Almedalsveckan i Visby präglades av hållbarhetskriser. Klimat, ekonomi, krig och pandemi var återkommande teman, och landsbygden hamnade ofta i centrum. För hur ska…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil