Utreder VA-samarbete i Sydnärke

De tre kommunerna Lekeberg, Laxå och Askersund ska utreda om det finns förutsättningar att starta ett samarbete kring drift och