Prisade för unik förening där alla är med

Örebro kommuns stora landsbygdspris 2022 går till Mosjö Områdesförening. Här är alla som bor i Mosjö automatiskt medlemmar. Föreningen finns till för utvecklingen av Mosjö…