Invasiva arter ska motas med kunskap

De flesta i Sverige känner nu till invasiva främmande arter, men mer kunskap behövs, eftersom många fortfarande gör aktiviteter som kan orsaka spridning. I länet…