Kommunen skänker mark till hembygdsförening

I omkring sjuttio år har Nya Kopparbergs Bergslags Hembygdsförening ägt sina lokaler. Annat är det med marken byggnaderna står på. Den har kommunen ägt. Frågan…