Satsning på fiber för invånare med ”välfärdsbehov”

Lindesbergs kommun går in med två miljoner om året i tre år för att snabba på fiberutbyggnaden i kommunen.