Svartåfolket rustar den gamla bruks parken

Ideella krafter i Svartå började rusta upp den gamla parken mittemot hembygdsgården för 25 år sedan. På onsdagen var det dags för högtidlig invigning av…