På långsam uppgång efter tuffa pandemiår

Coronapandemin drabbade hembygdsrörelsen genom få besökare och ansträngd ekonomi. Nu förbereder länets föreningar för ett normalare år, men det är inte helt problemfritt.