Alléskolans första studenter möttes på historisk återträff

I lördags firade nygamla studenter på Alléskolan. Hallsbergs allra första studenter respektive 1970 års avgångsklass hade ett mingel. Förutom upprop och rundvandring räckte de över…