Många fågelskador anmäls aldrig

Varje år kostar fåglarnas skador på åkrarna åtskilliga tusen för lantbrukare som drabbas. I vissa fall kan länsstyrelsen betala ut ersättning - men mörkertalet är…