TBE ökar i länet – vaccinering rekommenderas

Under 2021 rapporterades 29 fall av TBE bland länsborna. Av dessa är det 23 stycken som man tror har fått smittan inom länet. Året innan…