Spontant och lekfullt på inlines-disco

Den före detta tennisplanen i Stora Mellösa, numera Mellösa Garden, är platsen för spontanidrott. Hit kan vem som helst komma när som helst för att…