Almqvists smedja är efterfrågad än idag

​​​​​​​1870 byggdes en smedja i Gällersta av Erik-Johan Pettersson. Som lärling anställde han Axel Almqvist. I år fyller Almqvist smedja 152 år och det firades…