Åmmebergare kan bli ny ärkebiskop

Mikael Mogren är uppvuxen på ett småbruk mellan Åmmeberg och Zinkgruvan. Sedan 2011 är han stiftsadjunkt i Västerås stift. Nu är Mogren en av fem…