Viktig post kommer inte fram

Ljusnarsbergs kommun har upplevt stora problem med postutdelningen i kommunen den senaste tiden. Nu har man inlett en dialog med Postnord för att påtala problemen.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil