Kalimera vill förena det lokala med det globala

Den nystartade föreningen Kalimera i Glanshammar har för avsikt att, med hjälp av pengar från EU, genomföra en operaföreställning i skogen, undersöka möjligheterna att göra…