Länets lantbrukare mest oroade i Sverige

Årets lantbruksbarometer från Ludvig & Co visar böndernas uppfattning om läget inom lantbruket. 1 000 lanbrukare är intervjuade. Mest oroliga och pessimistiska är de i…