Ser produktionsrisker i lantbruket för flera år framåt

Sveriges lantbrukare befinner sig i den djupaste och mest oförutsägbara krisen sedan andra världskriget, enligt LRF. – Vi riskerar kraftiga störningar i produktionskedjorna som kan…