Östernärke samlas för akut flyktinghjälp

Med massflyktsdirektivet blir boendefrågan akut då krigsflyktingar från Ukraina anländer varje dag till Sverige. En felkörning skapade nytt nätverk för akut flyktinghjälp i Östernärke.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil