Ornitologisk förening tar över Erik Rosenbergspriset

Erik Rosenbergs naturvårdsfond har sedan 1970-talet delat ut ett årligt pris till värdefulla naturvårdsinsatser. Stiftelsen har dock dragits med försvagad ekonomi under flera år och…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil