Stort söktryck hos Hemvärnsbataljonerna

De senaste två månaderna har Hemvärnets Örebro-Värmlandsgrupp tagit emot 1000 ansökningar. Hemvärnet arbetar nu med att snabba upp utbildningsprocessen.