Högfors herrgård ska säljas. Foto: Karl Karlsson/Tekniska museet

Förfallen herrgård söker ny ägare

2020 tog norska byggnadsvårdsnätverket Kulturhaven över Högfors herrgård med målet att rädda den förfallna byggnaden. Nu söker ägarna efter en ny eldsjäl som kan fortsätta restaureringen.

Högfors herrgård, norr om Kopparberg, uppfördes 1834. Den senaste större restaureringen av gården skedde på 1950-talet, men på senare år har den varit förfallen och vandaliserad.

För två år sedan övertogs ägandeskapet av representanter för byggnadsvårdsnätverket Kulturhaven i Norge, som är specialiserade på att överta rivningshotade byggnader som genomfört ett omfattande arbete med att säkra upp konstruktionen för att möjliggöra fortsatt renovering.

– Under pandemin blev resandet mellan Sverige och Norge omöjligt samtidigt som ägarens familjeförhållanden ändrades. Då kände ägarna att det blev för tungrott och väljer nu att söka efter nya krafter som vill ta över ägarskapet och fortsätta restaureringen av byggnaden. Säljaren är mycket noga med att hitta rätt ägare snarare än pris, säger mäklare Mattias Öhman, Historiska Hem.

Ett trettiotal intressenter har hört av sig redan. Utgångspris är 995 000 kronor.

Relaterade artiklar:

Renoveringen av deras herrgård blir tv-serie (2024-02-02)