Full uppslutning på sommarens UllerMuller

Den årliga traktorträffen UllerMuller har varit begränsad under pandemin, men Kjell-Åke Wijk, ordförande i Ullersäters Bygdegårdsförening, säger att i år blir det full cruisingrunda