Ett gemensamt löfte om större trygghet undertecknat

Öppen droghandel och otrygghet hos medborgarna gör att kommunen och polisen tillsammans lovar att effektivisera det brottsförebyggande arbetet i Lindesbergs kommun.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil