Ett gemensamt löfte om större trygghet undertecknat

Öppen droghandel och otrygghet hos medborgarna gör att kommunen och polisen tillsammans lovar att effektivisera det brottsförebyggande arbetet i Lindesbergs kommun.