Den folkkära Lina Sandell – en kvinna före sin tid

Lina Sandell skrev runt 2000 sånger. Några av dem våra mest älskade psalmer. – Men hon fick inte igenom ordet modershjärta i ”Blott en dag”. Herrarna…