Slutreplik: Använd resurserna om och om igen

Slutreplik till: Tove Stuhr Sjøblom, vd för NOAH Solution.

För att möta hotet från klimatförändringarna måste företag och regeringar gå samman och pröva storskaliga lösningar som kan minska utsläppen. Därför är det positivt att det norska företaget NOAH, som i stor skala deponerar flygaska från svensk avfallsförbränning blandad med svavelsyra i ett gruvhål i Oslofjorden, nu testar en pilotanläggning för återvinning av salter ur flygaska.

Att ställa om till en cirkulär ekonomi, där vi använder material om och om igen, är avgörande för att bekämpa klimatförändringarna. Det innebär att se avfall som en resurs för att producera våra råvaror. När vi återvinner råvaror ur avfall och använder dem på nytt i stället för att bryta nya mineraler ur gruvor, sparar vi på jordens resurser och minskar klimatpåverkande utsläpp.

För att bidra till den cirkulära omställningen bygger miljöföretaget Ragn-Sells just nu en stor anläggning för återvinning av råvaror ur flygaska. Anläggningen tas i drift under andra halvåret 2022 och kommer att ha kapacitet att behandla 150 000 ton flygaska varje år. Ash2Salt-tekniken, som utvecklats och patenterats av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining, innebär att nyttiga råvaror kan föras tillbaka in i kretsloppet samtidigt som miljögifter tas bort.

Med Ash2Salt-tekniken kan så mycket som 200 kilo salt per ton aska utvinnas. Salternas klimatavtryck är upp till 93 procent lägre än hos de produkter som finns på marknaden i dag. Hittills har svenska fjärrvärmeaktörer inte haft något alternativ till att deponera sin flygaska men nu när det finns mer cirkulära alternativ finns det anledning att noga överväga andra lösningar.

Vi är fast beslutna att ge vårt bidrag till den cirkulära omställningen och välkomnar alla andra aktörer som vill bidra till det arbetet.