Från storhetstid till nutid i Pershyttan

Uppskattningsvis fem miljoner ton järnmalm har tagits upp ur gruvorna i Pershyttan under 700 år. Nu har delar av den gamla utrustningen renoverats och hyttan…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil