Stad, landsbygd och Mello

Läser lite rapporter och insändare om stad kontra landsbygd. Det är intressant. Man kan höra åsikter då och då om

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil