Bussförändringar upprör Vinöbor

Sedan buss 822 ersatts med linje 722 har det blivit stora försämringar för boende på Vinön. En av de drabbade