Roligt och utmanande när Lekebergs kommun växer

Utvecklingen i mindre kommuner är positiv, och speciellt i den kommunen där jag råkar vara kommunalråd. Lekeberg växer och har gjort så i flera år, det är otroligt roligt att fler söker sig ut från stadskärnor för att bosätta sig på landsbygden och i mindre kommuner. Det för dock med sig en hel del för en kommun att växa.

Vi behöver ha bra och rättssäkra processer så att de entreprenörer som vill exploatera kan göra det utan för mycket krångel. Men vi behöver också ha en smidighet i vår myndighetsroll, vilket ofta är en knepig balansgång. Vi som mindre kommuner har inte samma resurser och kompetens som våra större motsvarigheter. Det kan tyvärr göra att vissa processer kan upplevas som långa och alla dessa lagar vi måste följa är en djungel att ta sig igenom.

Men vad vi istället har är närheten och korta beslutsvägar. Politiker är oftast mer tillgängliga och villiga att ha en dialog och det är en mycket stor styrka! Vi ska också hänga med när det gäller infrastruktur och skola, vård och omsorg. Det gör att vår planering behöver vara långsiktig och förutsebar. Vi behöver använda oss av de underlag som redan finns och vi behöver bygga nya skolor och förskolor i rätt tid.

Vad är rätt tid? Ja det kan det ju råda delade meningar om. Men för mig innebär rätt tid att bygga innan det blir alltför trångt men inte så tidigt så vi står med massor av tomma lokaler som vi behöver betala hyra för. Då är frågan hur vi gör för att nå dit vi vill och göra det så tydligt och smidigt som möjligt?

Ett del av svaren är att vi har tydliga direktiv och riktlinjer, vi har en långsiktigt plan och vi har en väl bearbetad översiktsplan som är lättillgänglig för alla. Det gör att som de som bor här, och de som vill flytta till vår kommun, på ett tydlig sätt kan se hur kommunen ska utvecklas. Det ger våra företagare en överblick av förutsättningar att utvecklas i kommunen.

Slutligen ska sägas att det är fantastiskt roligt att så många vill bo i vår landsbygdskommun och det sporrar oss att fortsätta förbättra oss hela tiden!

Johan Niklasson (C) kommunstyrelseordförande Lekeberg

Relaterade artiklar:

Jag tror på vår generation och en ljus framtid (2022-03-30)