Etiska principer att nå hållbarhet i en tid av polarisering

Kommunikation är grunden för att uppnå hållbarhet i det lilla och globalt. Hur ska det ske i en tid av polarisering frågar sig forskaren Ulrika…